Mebus Hukuk, gerek Türk vatandaşları gerekse yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkilleri hakkında özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.