901 sayılı kanun gereği Türk vatandaşlığının kazanımı ve kaybına ilişkin işlemler ülke içerisinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü üzerinden yapılıyorken yurtdışında dış temsilcilikler üzerinden yapılmaktadır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. İlgili kanuna göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının;

  1. Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
  2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
  3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
  4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
  5. İyi ahlak sahibi olmak,
  6. Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
  7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
  8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

gibi şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartların geçerli olabilmesi yine kanunun ve yönetmeliğin belirlediği sınırlar içerisinde bir anlam ifade etmektedir. Özellikle kesintisiz beş yıl ikametin hangi şartlar altında vatandaşlık için kullanılabileceği hususu üstünde durulması gereken konuların başında gelmektedir.

Kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartların mevcudiyeti, vatandaşlığın mutlak surette verileceği anlamına gelmemektedir.  Yetkili makamın bu noktada takdir yetkisi devam etmektedir. Ancak kanuna ve yönetmeliğe uygun bir şekilde, hem şekli hem de maddi yükümlülüklerin eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi, bu noktada büyük bir önem arz etmektedir. Bunun için ise bu alanda uzman birileriyle irtibata geçmek büyük bir öneme sahiptir. Yapılacak küçük bir hata dahi istenmeyen sonuçların alınmasına neden olabilir.

Yukarıda bahsedilen hususlar noktasında herhangi bir ihtiyacınızın söz konusu olması halinde bizimler irtibata geçebilirsiniz. Taleplerinize en kısa süre içerisinde geri dönüş sağlanmakta olup talepleriniz doğrultusunda harekete geçilmektedir. Firmamızın vermiş olduğu hizmetle yalnızca bunlarla sınırlı kalmayıp bir çok alanda hizmet vermektedir.

Daha Fazla Bilgi Al